Vyrovnávací kurzy matematiky

Kurzy jsou určeny především pro studenty prvního ročníku FA ČVUT (bakalářský studijní program, obor Architektura a urbanismus). Cílem kurzu je zopakovat, procvičit a případně doplnit ty partie středoškolské matematiky, které jsou nezbytné pro úspěšné absolvování povinného předmětu Matematika I v 2. semestru.

Kurz má deset lekcí o délce 90 minut, které budou v zimním semestru akademického roku 2017/18 probíhat v termínu říjen – prosinec 2017.

Tematické okruhy

 • Analytická geometrie v rovině
   – body, vektory, přímky
   – kuželosečky
 • Analytická geometrie v prostoru
   – body, vektory, přímky, roviny
 • Goniometrické funkce
 • Goniometrické rovnice a nerovnice
 • Exponenciální funkce
 • Exponenciální rovnice a nerovnice
 • Logaritmické funkce
 • Logaritmické rovnice a nerovnice

Konkrétní náplň kurzu lze upravit podle potřeb přihlášených studentů.

Cena kurzu

Cena kurzu v ZS ak. roku 2017/16 je 1500 Kč.

Rozvrh kurzů

Bude zveřejněn na začátku semestru.