Název projektu:

Deskriptivní geometrie a architektura

Řešitel projektu:

RNDr. Vladimíra Hájková, Ph. D.,
tel. 224356282
E-mail: hajkova@fa.cvut.cz

Spolupráce:

Jiří Miessler, Dana Kolářová, Karel Veselý, Iva Veselá

 

 

 
Plochy
Plochy
Plochy
Osvětlení
Plochy
Klenby
Plochy
Kružby
 

 


Zpět | Domů